Közgyűlés 2015. július 10-én

M e g h í v ó

Az Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület Közgyűlést tart
2015. július 10-én, 14 órától.

Helyszín: Az egyesület Szolgáltató Háza Nyíregyháza, Belső körút 31. sz.

Napirendek:

1. A Nyíregyházi Törvényszék 23.Pk.60.113/2004/62. számú hiánypótlásra felszólító végzésének megtárgyalása és teljesítése
Előadó: Stankóczi László egyesület elnöke

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott rendes tagok több, mint fele jelen van. Ha határozatképtelenség áll fenn, úgy új Közgyűlést kell összehívni változatlan napirendek mellett új időpontban, melyről ismételt értesítés-meghívó kerül kiküldésre. A másodszorra összehívott közgyűlés - az eredeti napirendekkel és helyszínen - a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Minden egyesületi tag jelenlétére számítok!
Visszajelzést várok abban az esetben is, ha nem tud részt venni a Közgyűlésen a 20/365-8767 telefonszámon, vagy bármelyik elérhetőségen.

Nyíregyháza, 2015. július 1.

Tisztelettel:


Stankóczi László
egyesület elnöke

Elérhetőség

Asztalos Attila - 06203658767

Facebook

Vezetőség

Stankóczi László
elnök
elnökségi tag

Az egyesület vezetője vagyok a megalakulástól, feladatom a szakmai feladatok irányítása, az egyesülettel járó kötelezettségek ellátása, egy személyi képviselete, programok szervezése és operatív munka. 

 


Asztalos Attila
alelnök
elnökségi tag

Az egyesület alelnöki tisztségét töltöm be megalakulástól. A gazdasági vezetést végzem, részt veszek az operatív munkában, teljes körű szervezésben. Az egyesület Közösségi és Szolgáltató Házának vezetője vagyok. 

 


Bányász Mihályné
titkár
elnökségi tag

Több éve vagyok az egyesület tagja. A titkári tisztség számomra új kihívás az egyesületben, de bízom abban, hogy más szervezeti tapasztalataimnak köszönhetően és a szervező, rendező készségemet kamatoztatva az egyesület profitálhat ambícióimat felhasználva.

 

Kopjáry Istvánné
Felügyelő Bizottság elnöke

A versenyszférában dolgozom lassan 30 éve. Az összegyűlt tapasztalatom, tudásom a non-profit szférában is kamatoztatható, a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségét töltöm be. Imádom a társaságot, a jó hangulatot, az értelmes időtöltést, s magam is kezdeményezem az ilyen típusú eseményeket.

 

Kozák Sándorné
Felügyelő Bizottsági tag

Emberközpontúságom valószínűleg abból fakad, hogy több éve egészségügyi területen dolgozom, érzékeny, beteg emberekkel foglalkozom. Ezért jól érzem magam ebben az egyesületben, ami ugyancsak a humánumra épít, s tudásomat a Felügyelő Bizottságban kamatoztatom.

 


Bányász Éva
Felügyelő Bizottsági tag
jelnyelvi oktató

Pénzügyi végzettségemmel a Felügyelő Bizottság tagja lettem, de a számok világán kívül a közösség építés és a jelnyelv oktatás alap és középszinten a feladatom. Rendezvény szervezésben és a sportos, mozgásos szabadidős programok szervezéséből veszem ki a részem.

 

Orosz Mihály
elnökségi tag
marketing referens
jelnyelvi oktató

 Feladatom az alap- és középfokú jelnyelv tanfolyamok vezetése. Karban tartom az egyesület külső web kommunikációs felületeit, valamint az egyesület nyomtatott sajtóanyagainak elkészítéséért, arculatáért felelek.

 Dr. Nagy Péter
egyesület jogásza

 Az egyesület jogsegélyszolgálatát irányítom, segítséget nyújtok minden hozzánk fordulónak, segítem klienseink ügyeit. Előadásokat tartok rendezvényeken, részt veszek az egyesület programjainak szakmai megvalósításában.