Drog-prevenciós foglalkozások a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben

Egészségmagatartást formáló, komplex drog-prevenciós programot valósít meg az Együtt Egymásért Egyesület Kelet-Magyarországon egy nem mindennapi helyszínen és résztvevőkkel.


Nehéz, de érdekes program megvalósításába vágta fejszéjét egyesületünk, amikor úgy döntöttünk, hogy drog-prevenciós foglalkozásaink helyszínét és a résztvevők körét a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben akarjuk elérni. A program megvalósításában kiválóan együttműködő BV. Intézetben már több éve működik olyan körlet, ahol a „kábítószerrel való visszaélés” bűncselekménnyel töltik büntetésüket az elítéltek. A helyszín választását az is befolyásolta, hogy szerveztünk más típusú programban már jó partnerre talált a BV. vezetésénél és az elítéltek is pozitívan fogadták a civilektől feléjük nyújtott segítő kezeket.

Programunk keretében két csoporttal kezdtük meg az elsősorban információ átadó, attitűdformáló és edukációs foglalkozásokat. A tavalyi évben kezdődött program során közel 30 elítélt vesz részt folyamatosan a programban, aminek tervezésekor és a megvalósítás alatt igyekszünk figyelembe venni az Intézet és az elítéltek igényeit, melynek megvalósításában külsős és saját szakembereink vesznek részt. A csoportfoglalkozásokból, kommunikációs tréningből, önkéntes tanácsadásokból, filmvetítésből és annak megbeszéléséből álló programunk eredményeképpen célunk, hogy az Intézetben élő elítéltek körében a szerhasználat és annak kockázata csökkenjen, az ehhez megfelelő magatartásformák kialakuljanak, szabadulásuk után az elsajátított kompetenciával sikerüljön az illegális szerek használatával kapcsolatos eseményekre nemet mondaniuk. Fontos, hogy a hasonló területen működő egyesületeket, szervezeteket segítsük tapasztalatainkkal. Saját élményeinkből, javaslatainkból, további hasonló prevenciós programok sikeréhez szeretnénk hozzájárulni azzal az összefoglaló kiadvánnyal, melyet a projekt végén készítünk el és teszünk elérhetővé nemcsak nyomtatott, hanem online formában is egyesületünk honlapján.

Bízunk abban, hogy erőfeszítéseink nem hiábavalóak, a kialakult és megszerzett, a témával kapcsolatos tudásszint kialakulása és javítása szolgálja majd azt, hogy az elítéltek attitűdje megváltozzon. Segíteni kívánunk a BV. Intézet munkatársainak is, akiknek szakemberünk szupervízió keretében szakmai felkészítést ad, hasznos és praktikus tanácsaival ellátja őket, hogy munkájukat még magasabb színvonalon végezhessék.

Programunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Család- Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet, mint pályázatkezelő közreműködésével valósul meg (KAB-ME-15-B-22025).

 

 

Elérhetőség

Asztalos Attila - 06203658767

Facebook

Vezetőség

Stankóczi László
elnök
elnökségi tag

Az egyesület vezetője vagyok a megalakulástól, feladatom a szakmai feladatok irányítása, az egyesülettel járó kötelezettségek ellátása, egy személyi képviselete, programok szervezése és operatív munka. 

 


Asztalos Attila
alelnök
elnökségi tag

Az egyesület alelnöki tisztségét töltöm be megalakulástól. A gazdasági vezetést végzem, részt veszek az operatív munkában, teljes körű szervezésben. Az egyesület Közösségi és Szolgáltató Házának vezetője vagyok. 

 


Bányász Mihályné
titkár
elnökségi tag

Több éve vagyok az egyesület tagja. A titkári tisztség számomra új kihívás az egyesületben, de bízom abban, hogy más szervezeti tapasztalataimnak köszönhetően és a szervező, rendező készségemet kamatoztatva az egyesület profitálhat ambícióimat felhasználva.

 

Kopjáry Istvánné
Felügyelő Bizottság elnöke

A versenyszférában dolgozom lassan 30 éve. Az összegyűlt tapasztalatom, tudásom a non-profit szférában is kamatoztatható, a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségét töltöm be. Imádom a társaságot, a jó hangulatot, az értelmes időtöltést, s magam is kezdeményezem az ilyen típusú eseményeket.

 

Kozák Sándorné
Felügyelő Bizottsági tag

Emberközpontúságom valószínűleg abból fakad, hogy több éve egészségügyi területen dolgozom, érzékeny, beteg emberekkel foglalkozom. Ezért jól érzem magam ebben az egyesületben, ami ugyancsak a humánumra épít, s tudásomat a Felügyelő Bizottságban kamatoztatom.

 


Bányász Éva
Felügyelő Bizottsági tag
jelnyelvi oktató

Pénzügyi végzettségemmel a Felügyelő Bizottság tagja lettem, de a számok világán kívül a közösség építés és a jelnyelv oktatás alap és középszinten a feladatom. Rendezvény szervezésben és a sportos, mozgásos szabadidős programok szervezéséből veszem ki a részem.

 

Orosz Mihály
elnökségi tag
marketing referens
jelnyelvi oktató

 Feladatom az alap- és középfokú jelnyelv tanfolyamok vezetése. Karban tartom az egyesület külső web kommunikációs felületeit, valamint az egyesület nyomtatott sajtóanyagainak elkészítéséért, arculatáért felelek.

 Dr. Nagy Péter
egyesület jogásza

 Az egyesület jogsegélyszolgálatát irányítom, segítséget nyújtok minden hozzánk fordulónak, segítem klienseink ügyeit. Előadásokat tartok rendezvényeken, részt veszek az egyesület programjainak szakmai megvalósításában.